ДІЇ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ГРОМАДИ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ НАШИХ ОКЕАНІВ, МОРІВ І ВОД

ДЕДЛАЙН: 18 вересня 2024 року

БЮДЖЕТ: 50 000 000 євро

❗️Ми допомагаємо в оформленні та подачі заявки на цей грант❗️

Замовити грант під ключ

Очікувані результати

Очікується, що результати проекту сприятимуть досягненню всіх наступних очікуваних результатів:

  • Демонстрація вимірного, перевіреного та амбітного прогресу на шляху до досягнення однієї або кількох взаємопов’язаних цілей і цілей Місії «Відновити наш океан і води до 2030 року», як зазначено в Плані реалізації місії шляхом реалізації ефективної та добре керованої спільноти – керовані пілотними діями та іншими видами підтримки співтовариств учасників Місії.

  • Конкретний внесок у підтримку держав-членів/асоційованих країн, їхніх національних, регіональних та/або місцевих органів влади, а також усіх зацікавлених сторін у впровадженні законодавства ЄС щодо морських і прісноводних екосистем і досягнення цілей щодо біорізноманіття, забруднення та клімату Європейської зеленої угоди.

  • Мобілізовані та залучені співтовариства учасників Місії (регіони, порти, міста, острови тощо) за допомогою ефективної підтримки, спрямованої на прискорення прогресу в досягненні цілей і завдань Місії;

  • Залучення ресурсів та інвестицій від спільнот учасників для відновлення наших океанів, морів і вод.

  • Підвищена готовність на місцевому рівні до масштабного впровадження інноваційних рішень для відновлення океану, морів і вод.

Сфера застосування

Як зазначено в Плані впровадження Місії в океані та водах, етап розгортання та масштабування (фаза 2 Місії, яка починається в 2026 році) спрямована на «забезпечення широкої участі в Місії в усьому ЄС» за допомогою «сильних громадян, зацікавлених сторін і елемента управління громадою». ”. На другому етапі впровадження Місії рішення, розроблені та пілотовані на першому етапі (етап розробки та пілотування) для досягнення цілей Місії та Зеленої угоди, будуть далі розгорнуті, тиражовані та збільшені. Тому в останні роки фази 1 потрібно добре підготувати перехід до фази розгортання та масштабування.

Досягнення амбітних цілей і задач Місії залежить від мобілізації широкого кола учасників для вжиття значущих дій для відновлення наших океанів, морів і вод. Практична, легкодоступна підтримка потрібна створеним або новим спільнотам акторів, щоб сприяти розгортанню масштабних інноваційних дій, заходів та ініціатив, які сприяють досягненню цілей Місії ЄС, а також трансформаціям, необхідним на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Кожна запропонована дія в рамках цієї теми має стосуватися одного з чотирьох басейнів, охоплених Місією «Відновити наш океан і води до 2030 року», і повинна передбачати всі наступні типи підтримки співтовариства учасників Місії відповідного басейну: фінансову підтримка третіх сторін (також званих каскадними грантами) для пілотних заходів під керівництвом громади; каскадні гранти для програм переходу; та технічну допомогу, яка буде надана консорціумом.

Узяти участь

Замовити грант під ключ

Ми допомагаємо оформити та зареєструвати вашу організацію як партнера від України для участі у міжнародних грантових програмах Європейської Комісії.

Можливо, ви захочете самостійно оформляти грантові заявки й на постійній основі отримувати безповоротні грантові кошти на свої проєкти!? А щоб ви навчилися робити це правильно, ми розробили для вас: 

🔴 Онлайн курс з написання грантових проєктів ТУТ

HORIZON-MISS-2024-OCEAN-02-01