ЖИВІ ЛАБОРАТОРІЇ В МІСТАХ ДЛЯ ЗДОРОВИХ ҐРУНТІВ

ДЕДЛАЙН: 08 жовтня 2024 року

БЮДЖЕТ: 11 999 999 євро

❗️Ми допомагаємо в оформленні та подачі заявки на цей грант❗️

Замовити грант під ключ

Очікувані результати

Діяльність у рамках цієї теми безпосередньо відповідає меті місії « Грунтова угода для Європи » щодо створення 100 живих лабораторій і маяків до 2027 року, щоб забезпечити перехід до здорових ґрунтів до 2030 року. Вона підтримує конкретні цілі місії «Грунт», зокрема наступні: 3 «Відсутність чистого ущільнення ґрунту та збільшення повторного використання міських ґрунтів», 4 «Зменшення забруднення ґрунту та посилення відновлення», 5 «Запобігання ерозії» та конкретна ціль 8 «Підвищення ґрунтової грамотності в суспільстві в державах-членах».

Очікується, що результати проекту сприятимуть досягненню всіх наступних результатів:

  • Збільшення потенціалу для спільного, міждисциплінарного та трансдисциплінарного дослідження та інновацій у державах-членах ЄС та асоційованих країнах Horizon Europe, що дозволяє ефективно співпрацювати та співпрацювати між дослідженнями, практикою та політикою для спільного створення та тестування рішень для здоров’я ґрунту.

  • Поліпшення здоров’я ґрунту в сільській або міській місцевості, де розгорнуті живі лабораторії, на основі встановленої системи моніторингу.

  • Практично-орієнтовані знання, інструменти та методи легше доступні міським громадам, місцевим міським радам/регіонам і землевпорядникам і сприяють поглибленому розгляду та застосуванню ефективних рішень для здоров’я ґрунту та пов’язаних екосистемних послуг у районах/громадах, територіях та секторах у регіонах, де працюють вибрані живі лабораторії.

  • Політики в ЄС та асоційованих країнах краще усвідомлюють місцеві потреби та відмінності щодо здоров’я ґрунту та можуть використовувати ці знання для розробки більш ефективної політики.

Сфера застосування

Хоча необхідні додаткові дослідження для відновлення та підтримки здорових ґрунтів у ЄС та асоційованих країнах, важливою перешкодою для прискорення переходу до кліматично нейтрального та екологічно чистого Європейського Союзу є розрив між наукою та практикою, між знаннями та впровадженням. Місія «Грунтова угода для Європи» пропонує новий підхід до досліджень та інновацій у сфері здоров’я ґрунту, включаючи впровадження живих лабораторій. Живі лабораторії мають потенціал для розширення можливостей зеленого переходу до здорових ґрунтів, розробляючи рішення у спільній творчій манері та залучаючи учасників реального життя на територіальному рівні для досягнення широкомасштабного впливу.

Сьогодні існують різні визначення та концептуалізації живих лабораторій. Проте в рамках уже добре сформованої концепції дослідження живих лабораторій можна розпізнати три компоненти, які включають (а) спільне створення з великою групою зацікавлених сторін, (б) виконання в умовах реального життя та (в) залучення кінцевого користувачів. Для цілей місії «Грунтова угода для Європи» ¨життєві лабораторії здоров’я ґрунту визначаються як «орієнтовані на користувача, місцеві та трансдисциплінарні дослідницькі та інноваційні екосистеми, які залучають землевпорядників, науковців та інших відповідних партнерів у системних дослідженнях а також спільне проектування, тестування, моніторинг та оцінка рішень у реальних умовах, щоб підвищити їх ефективність для здоров’я ґрунту та прискорити впровадження».

Таким чином, живі лабораторії є співпрацею між кількома суб’єктами, які працюють і проводять експерименти на кількох сайтах на регіональному чи субрегіональному рівні. Окремими ділянками можуть бути, наприклад, міські зелені або промислові зони, підприємства та інші місця, де робота виконується та контролюється в реальних умовах.

Маяки, навпаки, визначаються як «місця для демонстрації рішень, навчання та спілкування, які є взірцевими у своїй ефективності з точки зору покращення стану ґрунту». Це індивідуальні локальні об’єкти (один промисловий об’єкт, одна міська зелена зона тощо), які можуть бути частиною живої лабораторії або розташовуватися за межами живої лабораторії.

Відповідно до Плану реалізації місії, живі лабораторії залучають учасників з різних професій, дисциплін та/або секторів і складаються з 10-20 експериментальних ділянок. Однак, залежно від конкретного контексту, заявники можуть запропонувати живі лабораторії з меншою кількістю експериментальних місць.

Урбанізація є проблемою для здоров’я ґрунту через будівництво та розвиток інфраструктури, що тягне за собою, серед іншого, захоплення землі, ущільнення ґрунту, забруднення чи ущільнення. На цьому фоні та завдяки спільній роботі над спільними проблемами учасники живих лабораторій у міських районах зможуть відтворювати дії та рішення, порівнювати результати, обмінюватися передовим досвідом, перевіряти методології, отримувати вигоду від взаємозбагачення та зв’язуватися зі своїми місцевими/регіональними екосистема. Хоча зазвичай проекти виконуються протягом чотирьох років, тривалість роботи лабораторій із здоров’ям ґрунту може змінюватись і бути довшою залежно від фокусу роботи та проблем здоров’я ґрунту, які розглядаються.

Зокрема, кожен із профінансованих проектів повинен:

  • Підтримуйте створення чотирьох-п’яти живих лабораторій (або більше, якщо необхідно) для спільної роботи над однією або декількома проблемами здоров’я ґрунту, з якими стикаються ґрунти в міських районах (наприклад, ущільнення, забруднення, родючість, ерозія, ущільнення тощо). ) підвищуючи загальну стійкість міських територій. Живі лабораторії мають бути розташовані принаймні в трьох різних державах-членах та/або асоційованих країнах. Пропозиції мають описувати обґрунтування співпраці між різними живими лабораторіями та пояснювати, як виконана робота сприятиме досягненню однієї чи кількох конкретних цілей Місії. Пропозиції мають представляти реалістичну комбінацію обмеженого вибору змінних (наприклад, кількість розглянутих проблем здоров’я ґрунту, землекористування, досягнуті цілі Місії).

  • Створіть, виходячи з цілей і завдань проекту, детальний робочий план із діяльністю, яка буде здійснюватися в живих лабораторіях у міждисциплінарний спосіб, забезпечуючи спільне проектування, спільну розробку та спільне впровадження локально адаптованих рішень для вибрані проблеми здоров’я ґрунту. Шукайте практичні рішення виявлених проблем, пов’язаних із вибраними визначеними проблемами здоров’я ґрунту, беручи до уваги відповідні чинники та тиск. Запропоновані стратегії та рішення мають бути адаптовані до різних екологічних, соціально-економічних і культурних умов, у яких працюють живі лабораторії. Крім того, заходи повинні стосуватися викликів розширення та можливості передачі рішень. Там, де це доцільно, слід розглянути відновлення здоров’я ґрунтів або перепрофілювання ґрунтів на міських територіях для забезпечення місцевих свіжих і здорових продуктів для місцевих служб харчування (наприклад, їдалень, ресторанів, вантажівок із продовольчими товарами, ринків тощо) та громадян.

  • Встановіть для кожної живої лабораторії базовий рівень для вибраних проблем здоров’я ґрунту, щоб забезпечити точну оцінку умов і змін ґрунтів на різних ділянках з плином часу та для моніторингу прогресу в досягненні цілей відповідного проживання. лабораторії та проект загалом. У відповідних випадках використовуйте набір індикаторів здоров’я ґрунту, представлений у Плані реалізації місії щодо ґрунту , та дескриптори пропозиції щодо Директиви щодо моніторингу та стійкості ґрунту .

  • Моніторинг та оцінка впливу розроблених інноваційних практик або запроваджених рішень на здоров’я ґрунту та пов’язані з ним екосистемні послуги. Це має включати демонстрацію життєздатності (наприклад, технічної, економічної) запропонованих рішень і кількісне визначення впливу перевірених практик та/або рішень на відповідні показники здоров’я ґрунту. Зокрема, для живих лабораторій, які працюють над ущільненням ґрунту, визначити методи моніторингу, характерні для міста, у зв’язку з роботою, розробленою Коперником, і для функціонального та екологічного впливу процесу ущільнення ґрунту.

  • Визначте ділянки, які демонструють високу продуктивність щодо своїх дій і результатів щодо поліпшення стану ґрунту та які можна перетворити на маяки.

  • Запропонувати стратегії (наприклад, фінансові, організаційні) для забезпечення довгострокової стійкості та безперервності, впливу та амбіцій створених живих лабораторій поза межами фінансування Horizon Europe, включаючи визначення можливих бізнес-моделей та дій із залученням місцевої влади, бізнес-спільнот, МСП, інвестори, підприємці, включаючи схеми співфінансування.

Узяти участь

Замовити грант під ключ

Ми допомагаємо оформити та зареєструвати вашу організацію як партнера від України для участі у міжнародних грантових програмах Європейської Комісії.

Можливо, ви захочете самостійно оформляти грантові заявки й на постійній основі отримувати безповоротні грантові кошти на свої проєкти!? А щоб ви навчилися робити це правильно, ми розробили для вас: 

🔴 Онлайн курс з написання грантових проєктів ТУТ

HORIZON-MISS-2024-SOIL-01-02