Яке агентство координує: Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури (ЕАСЕА – Brussels) – централізовано.

Проєкт спрямований на: підтримку модернізації та розвитку закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти (VET) і освітніх систем у країнах-партнерах відповідно до загальних пріоритетів Програми.

Усі проєкти CBVET спрямовані на розбудову спроможності та потенціалу провайдерів VET освіти і сприяння та реалізацію інклюзивності й різноманіття, стійкості до навколишнього середовища, мати цифровий вимір та розділяти спільні цінності, залученість суспільства, таким чином зміцнюючи відносини між освітою та ширшим соціально-економічним середовищем.

Цілі напряму:

  • посилення зв’язків між системами VET країн-членів та партнерів Програми та їх ринками праці;

  • посилення зв’язків між VET та місцевими/регіональними/національними стратегіями і пріоритетами щодо розвитку ключових компетентностей;

  • посилення спроможності організацій що надають VET освіту;

  • наближення працівників, керівників та тих хто приймає рішення до вимог ринку праці;

  • покращення знань, технічних, менеджерських та педагогічних компетентностей вчителів та наставників VET закладів;

  • модернізація освітніх програм, розроблення нових і інноваційних курсів та посилення навичок працевлаштування тощо.