• Strand 1: Збільшення доступу до співпраці у сфері вищої освіти (Fostering access to cooperation in higher education)

 • Strand 2: Партнерства для розвитку вищої освіти (Partnerships for transformation in higher education)

 • Strand 3: Структурні проєкти на підтримку реформ (Structural reform projects)

 • Нове!!! Strand 3: Strenghtening the education digital environment for Ukraine

Яке агентство координує: Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури (ЕАСЕА – Brussels) – централізовано.

Проєкт спрямований на: підтримку проєктів міжнародного співробітництва на основі багатостороннього партнерства між закладами та організаціями, що працюють у сфері вищої освіти; підтримку актуальності, якості та модернізації вищої освіти в країнах-партнерах Програми для їх соціально-економічного відновлення, зростання та процвітання.

Цілі напряму:

 • підвищення якості вищої освіти та її актуальності для ринку праці та суспільства країнах-партнерах Програми;

 • підвищення рівня компетентностей, навичок та потенціалу працевлаштування студентів у ЗВО країн-партнерів Програми шляхом розробки нових та інноваційних освітніх програм;

 • сприяння інклюзивній освіті, рівності, справедливості та розвитку громадянських компетентностей у вищій освіті у країнах-партнерах Програми;

 • підвищення якості викладання, механізмів оцінювання для працівників та студентів ЗВО, забезпечення якості, управління, інклюзивності, інновацій, цифрового та підприємницького потенціалу, а також інтернаціоналізації ЗВО країн-партнерів Програми;

 • підвищення спроможності ЗВО, органів, що відповідають за вищу освіту, та компетентних органів країн-партнерів Програми щодо модернізації їх систем вищої освіти, зокрема щодо управління та фінансування шляхом впровадження та підтримки моніторингу процесів реформування;

 • підвищення якості підготовки викладачів та їх безперервного професійного розвитку для довгострокового впливу на якість систем освіти в країнах-партнерах Програми;

 • розбудова співпраці між інституціями та обмін передовим досвідом;

 • сприяння співробітництву в різних регіонах світу через спільні ініціативи.