ВІД 25 000 ДО 100 000 ДОЛ США – ІНСТИТУЦІЙНА ПІДТРИМКА МОЛОДІЖНИМ ГРОМАДСЬКИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ

КОЛИ: 25 січня 2023 року до 23:59 за київським часом

ДЕ: вся Україна

ГАЛУЗІ: громадський сектор

❗️Ми допомагаємо в оформленні та подачі заявки на цей грант❗️

Замовити оформлення грантової заявки

Для кого

IREX заохочує діяльність, спрямовану на залучення молоді та молодіжне лідерство у розв’язанні проблем, пов’язаних із громадами, та на просування гендерної рівності й соціальної інтеграції, розмаїття, плюралізму. Особливо рекомендовано подавати заявки громадським організаціям, очолюваним молоддю. Молодіжні організації – це організації, засновані або очолювані людьми віком до 35 років, до складу яких входять принаймні 50% людей віком до 35, і у виборних керівних органах яких молодь складає принаймні 50%.

Заявки приймають від регіональних або національних ОГС, які працюють на користь молоді та/або є молодіжними організаціями, та/або які надають послуги молоді та/або просувають цілі молодіжної політики. Заявку мають подавати офіційно зареєстровані організації.

Заявник / заявка повинен/повинна відповідати наступним вимогам:

 1. Заявник має бути юридично зареєстрованою в Україні організацією зі статутом у письмовій формі.

 2. Безпартійність і неналежність до будь-яких політичних партій.

 3. Заявник повинен вести активну роботу в молодіжному секторі та роботу над просуванням пріоритетів молодіжної політики, які сприяють реформам та/або покращенню сприятливого середовища для молоді.

 4. Заявник повинен мати широке міжрегіональне охоплення молоді чи тісне співробітництво з партнерами в різних частинах країни.

 5. Заснування організації протягом останніх п’яти років (2017 р. і далі) і відсутність суттєвої (понад 6 місяців) інституційної підтримки та допомоги від міжнародних донорів для нарощування потенціалу.

 6. Заявник не є забороненою організацією відповідно до таких систем: Система управління грантами (SAM), Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, зведений список Ради Безпеки ООН).

Власний внесок заохочується, але не є обов’язковим.

Можливості

Якщо заявник уже пройшов стратегічне планування у 2022 році та чітко окреслив цілі та завдання стратегічного розвитку організації та розробив чіткий план, тоді він може подати заявку лише на основний етап, адаптуючи пропоновані активності до цілей інституційного розвитку. Такі організації повинні будуть надати переконливі докази проведеного стратегічного планування з окресленими цілями та завданнями та чітким планом виконання принаймні на наступні 6 місяців. Тим не менш, заявник може залишити за собою право додати в бюджет статті витрат на підтримку та залучення консультантів для інституційного розвитку, які покриватимуть, наприклад, перегляд результатів своїх стратегічних планів, створення та перегляд встановлених організаційних документів і політик (наприклад, операційні плани, стратегія фандрейзингу, зміцнення регіональних представництв, удосконалення систем і процесів, запуск відсутніх функцій тощо), працювати над новим обраним інституційним пріоритетом розвитку.

Заявники, які не пройшли стратегічні сесії у 2022 році та не мають нещодавно прийнятих стратегічних/інституційних планів розвитку, можуть подати заявку та подати бюджет як на основний, так і на початковий етапи.

Початковий етап

IREX очікує надати початкові гранти приблизно в розмірі близько 25 000 доларів США для кожної організації, яка ще не зробила стратегічної оцінки та не окреслила стратегічних планів розвитку. Очікувана тривалість початкового етапу підтримки від IREX становитиме приблизно шість (6) місяців. У разі успішного завершення початкового етапу, організації можуть бути відібрані для фінансування основного етапу.

Метою початкового етапу є оцінка організаційної спроможності, визначення прогалин та пріоритетів діяльності організації та необхідної інституційної підтримки для досягнення цілей організації. Початковий етап спрямований на аналіз та стратегування для підготовки кандидата до оптимальної роботи на етапі основної підтримки. На початковому етапі IREX працюватиме з обраними ОГС над оцінкою ефективності організації, яка охоплює таке:

 1. Системна оцінка організації, включно з оцінкою систем управління проєктами, для забезпечення інклюзивності та зниження ризиків, а також фінансового управління.

 2. Розгляд та планування процесу подальшого розвитку організації на основі результатів оцінки для визначення пріоритетних галузей, показників успішності та складення плану організаційного розвитку, який забезпечить виконання визначення програмних завдань організації. План буде містити п’ятирічне стратегічне бачення та конкретні цілі щодо нарощування ключового потенціалу (персонал та системи) та ефективності (вимірювані результати) роботи організації відповідно до її місії. «Ефективність» стосується як інституційної ефективності (наприклад, покращення систем бухгалтерського обліку після зусиль із нарощування потенціалу фінансової команди), так і програмної ефективності (як-от покращені послуги для молоді після зусиль із розвитку компетенцій персоналу та/або налагодження систем і процесів в організації).

Відібрані ОГС розроблять план покращення організаційної спроможності на основі оцінки організації за методикою IREX “Підвищення ефективності діяльності організації” (Organizational Performance Improvement) у постійній співпраці між організацією та командою IREX.

ОГС, які вже провели стратегічні сесії та розробили стратегічні плани, можуть пропустити початкову стадію, якщо вони нададуть переконливі докази викладених стратегій. За бажанням, такі ОГС можуть передбачити бюджет для перегляду результатів стратегічного планування.

Основна підтримка

Ґрунтуючись на результатах початкового етапу підтримки (прагненні підвищити продуктивність, якості розроблених результатів та рекомендаціях консультантів), IREX пропонуватиме тривалішу щорічну основну підтримку на термін до двадцяти чотирьох (24) місяців, яка передбачатиме:

 1. Орієнтовну суму до 100 000 дол. США, яка щорічно поновлюється, відповідно до чіткого та вимірного плану підвищення ефективності діяльності організації. План буде містити п’ятирічне стратегічне бачення та конкретні цілі щодо нарощування ключового потенціалу (персонал та системи) та ефективності (вимірювані результати діяльності) відповідно до місії організації. Рівні фінансування будуть узгоджені з конкретними результатами виконання плану (разом із запропонованими покращеннями в управлінні проєктами, застосуванні принципів гендерної рівності та соціальної інклюзії (ГРСІ) та/або оптимізацією роботи фінансових систем), рамками результатів та загальним бюджетом організації на період виконання.

 2. Постійну тісну координацію з командою IREX під час розробки, впровадження та моніторингу комплексного робочого плану покращення ефективності організації, включно з технічною підтримкою досягнення фінансової стійкості.

 1. Продемонстрований прогрес порівняно з контрольними показниками річних результатів організаційної спроможності та ефективності діяльності (як інституційних, так і програмних), розроблених і затверджених на початковому етапі.

Основою підтримки є довготерміновий стратегічний план ОГС із результатами, які можна відстежувати, із планом розвитку організаційної спроможності та з відповідним загальним бюджетом організації. Щороку контрольні показники з нарощування потенціалу та ефективності будуть оновлюватися разом з річними планами роботи та бюджетами із зазначенням доходів та витрат з усіх джерел. Фінансування залежить від реалізації стратегічного плану підвищення ефективності організації і від досягнення контрольних показників організаційного потенціалу. ОГС здійснюватиме безперервний інституційний розвиток у рамках свого плану та бюджету й нестиме повну відповідальність за управління цим процесом. IREX забезпечить ОГС допомогою консультантів, які проведуть її через початковий аналіз, а також щорічний процес огляду прогресу та адаптації планів нарощування потенціалу й підвищення ефективності діяльності.

IREX підтримуватиме обрані ОГС упродовж основного етапу на суму до 100 тис. дол. США на рік із можливістю щорічного продовження, загалом тривалістю до двадцяти чотирьох (24) місяців для кожної організації, покриваючи всі затверджені та допустимі проєктні заходи й витрати на організаційний розвиток.

IREX залишає за собою право фінансувати будь-яку з поданих заявок або не фінансувати жодної із них. 

Можливо, ви захочете самостійно оформляти грантові заявки й на постійній основі отримувати безповоротні грантові кошти на свої проєкти!? А щоб ви навчилися робити це правильно, ми розробили для вас: 

🔴 Онлайн курс з написання грантових проєктів ТУТ

🔴 Посібник “ЯК ОТРИМАТИ ГРАНТ!” Детальніше ТУТ