ПРОСТІР ДАНИХ ДЛЯ НАВИЧОК (РОЗГОРТАННЯ)

ДЕДЛАЙН: 29 травня 2024 року

БЮДЖЕТ: 3 000 000 євро

❗️Ми допомагаємо в оформленні та подачі заявки на цей грант❗️

Замовити грант під ключ

Очікувані результати

 Технічна інфраструктура для розгортання простору даних для навичок;

• Документація з управління даними, яка містить набір правил законодавчого, адміністративного та договірного характеру, що охоплюють права доступу, обробку, використання та обмін даними надійним і прозорим способом;

• Кодекс поведінки та шаблон договору;

• Інструкції/навчальні документи для зацікавлених сторін, які бажають приєднатися до простору даних;

• Після того, як простір даних розгорнуто: щоквартально та на разовій основі звітування про використання, виявлені проблеми та надані рішення;

• Звіт про зв’язок простору даних з ініціативами ЄС щодо даних про навички та кваліфікацію, такими як, наприклад, ініціативи, пов’язані з коаліцією Digital Skills & Jobs Coalition.

Ціль

Мета полягає в тому, щоб розробити та розгорнути безпечний і надійний простір даних для навичок. Дані є основою навичок, освіти, навчання та працевлаштування, пропонуючи величезний потенціал для інноваційних застосувань. Бази даних про роботу, кваліфікації, можливості навчання, переліки навчальних програм і сертифікатів, перелік тем, що вивчаються на всіх рівнях освіти та підготовки, а також класифікації навичок можуть допомогти краще визначити людські ресурси, бізнес, працевлаштування, а також освіту та навчання політичні стратегії та додаткову цінність для учнів. Простір даних для навичок – це Європейський загальний простір даних для обміну та доступу до даних про навички для різних цілей, від аналітичних і статистичних цілей до розробки політики або повторного використання в інноваційних програмах відповідно до європейських цінностей, з особливим акцентом на етиці, різноманітності та конфіденційність.

Сфера застосування

Нагороджена пропозиція буде інтегрувати, тестувати та розгортати простір даних для навичок на основі існуючих технічних будівельних блоків, а також концепції та дизайну, розроблених у рамках підготовчих дій щодо простору даних для навичок. Він також забезпечуватиме безперервне обслуговування простору даних, контролюватиме використання простору даних і запропонуватиме службу підтримки. Нагороджена пропозиція використовуватиме, наскільки це можливо та коли це буде доступно, інтелектуальну платформу проміжного програмного забезпечення Simpl56 від хмари до краю. Він також працюватиме в тісному партнерстві з Центром підтримки просторів даних57, щоб забезпечити узгодженість з рештою екосистеми просторів даних, реалізованої за підтримки Програми Цифрова Європа, зокрема з огляду на еталонну архітектуру просторів даних; загальні будівельні блоки, набори інструментів і стандарти, семантична сумісність; і моделі управління даними. З самого початку очікується, що нагороджена пропозиція працюватиме в напрямку досягнення фінансової стійкості до завершення нагородженої пропозиції та розглядатиме відповідні дії у цьому відношенні. Буде шукатися взаємодоповнюваність з іншими існуючими інструментами, такими як Europass, ESCO, European Digital Credentials for Learning, European Learning Model, EURES, EU Digital Identity Wallet або Skills-OVATE, шляхом встановлення зв’язків із діями цих ініціатив у відповідних випадках. Нагороджена пропозиція буде тісно співпрацювати та інтегрувати роботу з проекту, що фінансується в конкурсі DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03, який спрямований на створення відкритих будівельних блоків для простору даних, що підтримує зростання та освіту, і враховує роботу та рекомендації підготовчої дії щодо простору даних для навичок, запущеної в рамках робочого пакету Digital Europe 2021-2022 (DIGITAL 2021-PREPACTS-DS-01-SKILLS.

Узяти участь

Замовити грант під ключ

Ми допомагаємо оформити та зареєструвати вашу організацію як партнера від України для участі у міжнародних грантових програмах Європейської Комісії.

Можливо, ви захочете самостійно оформляти грантові заявки й на постійній основі отримувати безповоротні грантові кошти на свої проєкти!? А щоб ви навчилися робити це правильно, ми розробили для вас: 

🔴 Онлайн курс з написання грантових проєктів ТУТ

DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-06-SKILLS