ЕЛЕКТРИЧНІ, ГАЗОВІ, “РОЗУМНІ”, ВОДНЕВІ ТА ВУГЛЕЦЕВІ МЕРЕЖІ — РОБОТИ

ДЕДЛАЙН: 22 жовтня 2024 року

БЮДЖЕТ: 850 000 000 євро

❗️Ми допомагаємо в оформленні та подачі заявки на цей грант❗️

Замовити грант під ключ

Опис

Цей конкурс має на меті реалізацію проектів спільного інтересу (PCI) та проектів взаємного інтересу (PMis) у рамках розгортання транс’європейських мереж в енергетичному секторі. Зокрема, конкурс сприятиме підтримці PCI та PMI енергетичної інфраструктури, які мають значні соціально-економічні переваги та забезпечують більшу солідарність між державами-членами, але які не отримують належного фінансування з ринку.

Проекти, які підтримуються цим конкурсом, переслідують цілі та завдання Європейської зеленої угоди, а також Паризької угоди та кліматичних та енергетичних цілей до 2030 року та довгострокових цілей декарбонізації. Таким чином, фінансова допомога, яка надається в рамках цього конкурсу пропозицій, має максимізувати свою додану вартість для декарбонізації енергетичного сектору. План дій ЄС щодо електромереж підкреслює критичну важливість електромереж у енергетичному переході.

Метою є підтримка та сприяння впровадженню PCI та PMI.Ця тема відноситься до проектів робіт, які сприяють реалізації PCI або PMI. Роботи у значенні CEF-Energy включають придбання, постачання та розгортання компонентів, систем і послуг, включаючи програмне забезпечення, розробку, будівництво та інсталяційну діяльність, пов’язану з відповідними об’єктами інфраструктури певного PCI або PMI, прийняття інсталяцій та запуск проекту.

Зокрема, застосовуються спеціальні положення стосовно, серед іншого, наявності значних позитивних зовнішніх ефектів, рішення про транскордонний розподіл витрат і неможливості фінансування проекту за рахунок ринку або нормативно-правової бази. Конкретні ставки співфінансування також можуть застосовуватися відповідно до рівня продемонстрованих позитивних зовнішніх ефектів проекту.

Лише проекти, що сприяють PCI та PMI, як визначено в Делегованому регламенті Комісії 2022/564 (перелік PCI та PMI), мають право на підтримку через фінансову допомогу ЄС у формі грантів.

Відповідно до статті 18(2) і (3) Регламенту TEN-E (ЄС) 2022/869, PCI/PMI підпадають під категорії, викладені в статті 24 (відступ для газових з’єднань на Кіпрі та Мальті) і в Додатку II , пункт (1)(a), (b), (c), (d) і (f) (електроенергетичні проекти, за винятком розумних електромереж) і пункт (3) (водневі проекти), також мають право на фінансування Союзу допомога у формі грантів на виконання робіт, якщо вони відповідають усім наступним критеріям:

  • аналіз витрат і вигод конкретного проекту, складений відповідно до пункту (a) частини 4 статті 16 Регламенту TEN-E, надає докази щодо існування значних позитивних зовнішніх ефектів, таких як надійність постачання, гнучкість системи, солідарність або інновації;

  • проект отримав рішення про транскордонний розподіл витрат відповідно до статті 16 Регламенту TEN-E або, що стосується проектів спільного інтересу, що підпадають під категорію енергетичної інфраструктури, визначену в пункті (3) Додатку II (водневі проекти), якщо вони не підпадають під компетенцію національних регуляторних органів і, отже, вони не отримують рішення про транскордонний розподіл витрат, проект спрямований на надання послуг через кордони, привносить технологічні інновації та забезпечує безпеку транскордонної роботи мережі;

  • проект не може фінансуватися ринком або через нормативно-правову базу відповідно до бізнес-плану та інших оцінок, зокрема тих, які проводяться можливими інвесторами, кредиторами або національним регуляторним органом, беручи до уваги будь-яке рішення щодо стимулів та причин, згаданих у статті 17(2) Регламенту TEN-E під час оцінки потреби проекту у фінансовій допомозі Союзу.

Відповідно до статті 18(4) Регламенту TEN-E, PCI/PMI, що підпадають під категорії енергетичної інфраструктури, викладені в Додатку II, пункт (1)(e) (розумні електромережі) та пункти (2) (розумні газові мережі) ) і (5) (проекти з викиду вуглекислого газу), також мають право на фінансову допомогу Союзу у формі грантів на роботи, якщо відповідні ініціатори проектів, за результатами оцінки, проведеної відповідним національним органом або, якщо застосовно, національним регуляторним органом може чітко продемонструвати значні позитивні зовнішні ефекти, створені проектами, такі як безпека постачання, гнучкість системи, солідарність або інновації, і надати чіткі докази їх відсутності комерційної життєздатності, відповідно до аналізу витрат і вигод, бізнес-плану та оцінки, проведені, зокрема, можливими інвесторами чи кредиторами або, де це можливо, національним регулятивним органом.

Для проектів спільного інтересу, які підпадають під статтю 24 Регламенту TEN-E (відступ від Кіпру та Мальти), на додаток до конкретних критеріїв, викладених у статті 19 щодо фінансової допомоги Союзу, взаємозв’язки, зазначені в пункті 1 статті, повинні бути розроблені з огляду на забезпечення доступу до майбутніх енергетичних ринків, включаючи водень, не призведе до продовження терміну експлуатації активів природного газу та забезпечить сумісність сусідніх мереж через кордони. Будь-яке право на отримання фінансової допомоги від Союзу згідно зі статтею 18 закінчується 31 грудня 2027 року. Будь-який запит на фінансову допомогу від Союзу для робіт повинен чітко демонструвати мету перетворити актив на спеціалізований водневий актив до 2036 року, якщо це дозволяють ринкові умови, за допомогою дорожньої карти з точним графіком. Відступ, викладений у пункті 1 статті, застосовується до тих пір, поки Кіпр чи Мальта, відповідно, не будуть безпосередньо підключені до транс’європейської газової мережі або до 31 грудня 2029 року, залежно від того, що настане раніше. Зміст підтверджуючих документів і те, чи демонструє запропонований проект докази існування значних позитивних зовнішніх ефектів, а саме безпеки постачання, солідарності чи інновацій; надає послуги через кордони, впроваджує технологічні інновації та забезпечує безпеку транскордонної роботи мережі, або є комерційно нежиттєздатним, буде оцінено під час оцінювання відповідно до застосовних критеріїв присудження.

Пропозиції із запитами на гранти на роботи, які не надають відповідних підтверджуючих документів або надають супровідні документи, які не є юридично дійсними на момент їх подання, або які не відповідають будь-якому з критеріїв прийнятності, зазначених вище, можуть бути неприйнятними.

Очікуваний вплив

Як зазначено в розділі 4 Додатку до Багаторічної робочої програми (Імплементаційне рішення Комісії C(2024) 482), очікується, що фінансова допомога сприятиме подальшому розвитку та впровадженню PCI та PMI, допомагаючи досягти ширшого TEN – Цілі політики E та цілі енергетичної політики CEF:

  • подальша інтеграція ефективного та конкурентоспроможного внутрішнього енергетичного ринку,

  • сумісність мереж через кордони та сектори,

  • сприяння декарбонізації економіки, сприяння енергоефективності та забезпечення безпеки постачання.

Відповідно до пункту 5 Регламенту CEF (ЄС) 2021/1153 та багаторічної робочої програми, цей конкурс пропозицій спрямований на фінансування проектів, які сприяють досягненню цілей і завдань Європейської зеленої угоди, а також Паризька угода та кліматичні й енергетичні цілі до 2030 року, а також середньострокові та довгострокові цілі ЄС щодо декарбонізації.

Узяти участь

Ми допомогаємо оформити та зареєструвати вашу організацію як партнера від України для участі у міжнародних грантових програмах Європейської Комісії.

Замовити грант під ключ

Про гранти для початківців

Як отримати грант

Посібник для ветерана

Каталог фондів 

Можливо, ви захочете самостійно оформляти грантові заявки й на постійній основі отримувати безповоротні грантові кошти на свої проєкти!? А щоб ви навчилися робити це правильно, ми розробили для вас: 

🔴 Онлайн курс з написання грантових проєктів ТУТ 

CEF-E-2024-PCI-PMI-WORKS