ВІД 500 ТИС. ГРН ДО 2 МЛН. ГРН – ГРАНТИ У РАМКАХ ЛОТУ 2. “КРОССЕКТОРАЛЬНІ ПРОЄКТИ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ” КОНКУРСНОЇ ПРОГРАМИ «КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА»

КОЛИ: 28.02.2023, 18:00 (за київським часом)

ДЕ: вся Україна

ГАЛУЗІ: культура та креативні індустрії

❗️Ми допомагаємо в оформленні та подачі заявки на цей грант❗️

Замовити оформлення грантової заявки

Для кого

Заявником ЛОТу може бути юридична особа всіх форм власності або фізична особа-підприємець, що зареєстрована на території України відповідно до чинного законодавства не менше ніж за один рік на дату початку конкурсного відбору та має відповідний досвід діяльності у сфері культури.

Бенефіціарами ЛОТу є широка аудиторія (за віковими, географічними, соціальними, освітніми критеріями тощо).

Вимоги до заявників та партнерів

У Конкурсі мають право брати участь юридичні особи та фізичні особи-підприємці, з урахуванням вимог, передбачених Інструкціями для заявників для кожної з конкурсних програм.

Можливості

Допустимими є витрати, що відповідають всім нижче перерахованим критеріям:

● витрати, які є необхідними для реалізації проєкту;
● витрати, які відповідають принципам ефективного, цільового та раціонального використання державних коштів;
● витрати, які фактично будуть понесені протягом періоду реалізації цього проєкту (період реалізації проєкту визначається як період з дати підписання Договору про надання гранту обома сторонами до дати передачі фінальної фінансової звітності (але не пізніше кінцевої дати реалізації проєкту, яка вказана в Договорі про надання гранту);
● витрати, які будуть відображені в бухгалтерському обліку грантоотримувача (його партнерів) та мають бути підтверджені фактичною оплатою відповідно до виписок банку;
● витрати, передбачені кошторисом проєкту, а саме:
➢ оплата праці та соціальні внески;
➢ витрати, пов’язані з відрядженням штатних працівників організації-заявника;
➢ обладнання та нематеріальні активи;
➢ витрати, пов’язані з орендою (приміщення, техніки, обладнання та інструментів, сценічно-постановочних засобів, транспорту);
➢ витрати учасників проєкту, які беруть участь у культурних, освітніх та інших заходах та не отримують оплату праці та/або винагороду;
➢ матеріальні витрати;
➢ поліграфічні послуги, видавничі послуги;
➢ послуги з просування;
➢ послуги зі створення веб-ресурсу;
➢ придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації;
➢ послуги з перекладу;
➢ інші витрати, в т.ч. оплата за ліцензійними угодами на невиключне право використання об’єктів інтелектуальної власності (роялті).

Зверніть увагу! Витрати на винагороду членам команди (відповідно до проєктної заявки) можуть бути відображені тільки у статті 1 кошторису.

Зверніть увагу! Відповідно до правил Фонду обов’язковим є підтвердження звітом незалежного аудитора фінальної звітності заявника! Аудиторські послуги заборонено оплачувати за рахунок гранту Фонду! Витрати на аудиторські послуги є допустимими за рахунок інших джерел, в тому числі реінвестицій.

Перелік витрат, що заборонено здійснювати за рахунок коштів гранту та реінвестицій (недопустимі витрати):

● придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов’язані з реалізацією проєкту;
● оплату посередницьких послуг;
● реалізацію проєктів, метою яких є отримання прибутку, крім проєктів, пов’язаних із кіновиробництвом;
● оплату товарів, робіт і послуг, які були або будуть профінансовані за рахунок інших джерел, до або після підписання договору про надання гранту (подвійне фінансування);
● витрати на підготовку проєктної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;
● витрати на утримання підприємств, установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проєктів (крім витрат на послуги, пов’язані з безпосередньою реалізацією проєкту);
● втрати в результаті курсових різниць;
● витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов’язаними особами, відносини між якими можуть впливати на умови, або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють (за винятком витрат на оплату винагороди членів команди);
● витрати на послуги з розробки проєктно-кошторисної документації, проведення капітальних ремонтів та будівельних робіт;
● придбання основних засобів вартістю більше 50 000,0 грн (без ПДВ) за одиницю;
● придбання мобільних телефонів та побутової техніки;
● витрати на аудиторські послуги за рахунок коштів гранту;
● інші витрати, здійснені не за призначенням, в тому числі заборонені Інструкціями для заявників за програмами.

Можливо, ви захочете самостійно оформляти грантові заявки й на постійній основі отримувати безповоротні грантові кошти на свої проєкти!? А щоб ви навчилися робити це правильно, ми розробили для вас: 

🔴 Онлайн курс з написання грантових проєктів ТУТ

🔴 Посібник “ЯК ОТРИМАТИ ГРАНТ!” Детальніше ТУТ