ДОПОМОГА В РОЗВИТКУ ПРОЕКТУ ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙ У СТАЛУ ЕНЕРГЕТИКУ

ДЕДЛАЙН: 19 вересня 2024 року

БЮДЖЕТ: 1 500 000 євро 

❗️Ми допомагаємо в оформленні та подачі заявки на цей грант❗️

Замовити грант під ключ

Ціль

Допомога в розробці проектів (PDA) пропонує технічну допомогу державним і приватним розробникам проектів для здійснення амбіційних і масштабних інвестицій в енергоефективність і відновлювані джерела енергії.

Тема PDA має на меті підтримати розробників проектів у всій Європі для реалізації дуже амбітних проектів сталої енергетики. Очікується, що проекти в рамках цієї теми розроблятимуть повторювані рішення, які мобілізують приватний капітал, поєднують державне та приватне фінансування, створюють довгострокові та масштабовані фінансові інструменти та в той же час долають правові та структурні бар’єри. Проекти повинні демонструвати інноваційний підхід, наприклад, у вдосконаленні існуючих процедур закупівель, у зведенні та структуруванні інвестиційних проектів, у просуванні ринкових меж, удосконаленні організаційних та регуляторних структур або в досягненні високих рівнів енергозбереження та, зрештою, декарбонізації.

Проекти PDA значно сприяють досягненню цілей Європейської зеленої угоди і допоможуть прокласти шлях до декарбонізованої та чистої енергетичної системи. Очікується, що в наступні роки дії PDA суттєво сприятимуть прискоренню переходу до чистої енергії, як зазначено в плані REPowerEU щодо поступової відмови від залежності ЄС від імпорту викопного палива, а також сприятимуть інвестиційному плану Зеленої угоди, стимулюючи ринковий попит на технології Net-Zero та сприяючи їхньому застосуванню. Низка дуже інноваційних рішень щодо фінансування та мобілізації інвестицій була продемонстрована в минулих проектах PDA (наприклад, у рамках Horizon 2020), які допомогли зрушити межі ринку та продемонструвати практичне застосування надихаючих рішень. Приклади включають розвиток револьверного кредитного фонду, що поєднує фінансування Європейського фонду регіонального розвитку (ЄФРР), позики під низькі відсотки та стороннє фінансування через енергосервісні компанії (ЕСКО) для глибокої реконструкції лікарень у регіоні, розвиток форфейтового фонду з використанням приватні інвестиції, або розвиток сталого управління державною нерухомістю та подальші інвестиції в енергоефективність у муніципальні активи . Проекти PDA також можуть допомогти реалізувати інвестиційні концепції, розроблені в рамках European City Facility.

Очікується, що проекти PDA мобілізують приватні інвестиції та підвищать рентабельність державних бюджетних ресурсів національного та союзного бюджетів шляхом розробки готових до фінансування та придатних для фінансування проектів.

Сфера застосування 

Допомога в розвитку проектів (PDA) підтримуватиме ініціаторів проектів у підготовці та запуску інвестиційних каналів проектів сталої енергетики. Тема конкурсу спрямована на формування технічної, економічної та юридичної експертизи ініціаторів проектів, необхідних для успішної розробки та реалізації проекту. Проекти повинні демонструвати свою додану вартість і призводити до початку відчутних інвестицій у сталу енергетику протягом тривалості проекту.

Пропозиції на цю тему можуть подавати державні чи приватні ініціатори проектів, такі як державні органи чи їх групи, державні/приватні оператори та органи інфраструктури, енергетичні агентства, енергосервісні компанії, мережі роздрібної торгівлі, великі власники нерухомості, послуги чи промисловість.

Пропозиції повинні демонструвати чіткий демонстраційний вимір у наданні відтворюваних рішень для прискорення інвестицій у сталу енергетику по всій Європі, що стосується

 • організаційні інновації для мобілізації інвестиційної програми, такі як створення підрозділів розробки проектів або впровадження ефективних процедур закупівель для великомасштабного об’єднання та об’єднання (змішаних) активів; та/або

 • фінансовий інжиніринг з особливим акцентом на залученні підвищених рівнів приватних інвестицій і покращеної комбінації наявних фондів. Це може включати контракти на ефективність використання енергії, фінансові інструменти, змішані фонди, інноваційні схеми оплати за рахунками та податки, схеми фінансування на основі громад тощо.

Пропозиції мають бути спрямовані на високі амбіційні рівні енергозбереження та декарбонізації, такі як глибока реконструкція, будівлі з майже нульовим енергоспоживанням (nZEB) або будівлі з нульовим викидом (ZEB), в т.ч. інтегровані в будівлі відновлювані джерела енергії, будівлі або райони з позитивною енергією та/або високоенергоефективна інфраструктура.

Пропозиції можуть бути спрямовані на такі сектори, як:

 • Будівлі

– Існуючі житлові будинки, включаючи великі оператори соціального житла або підходи до реконструкції на районному рівні.

– Існуючі нежитлові будівлі, такі як будівлі державних установ, лікарні, академії, оборонні споруди, такі як їхні офіси, і комерційні будівлі.

 • Мережі централізованого опалення/охолодження

– Декарбонізація та модернізація існуючих мереж централізованого опалення/охолодження, включаючи розширення існуючих мереж за умови, що розширені мережі повністю базуються на низькотемпературній відновлюваній енергії або відхідному теплі.

 • Інфраструктура

– Існуюча громадська інфраструктура, така як водопостачання/каналізаційні служби або освітлення.

 • Компанії

– Підвищення енергоефективності промисловості та сфери послуг, у тому числі МСП, за допомогою, наприклад, ринкових фасилітаторів, які підтримують інвестиційні проекти.

 • Відновлювані джерела енергії

– Виробництво відновлюваної енергії від енергетичних спільнот та інших громадських ініціатив.

 • Мобільність

– Чиста та енергоефективна міська транспортна інфраструктура.

– Рішення для міської мобільності з низьким рівнем викидів, включаючи перетворення міських територій на м’яку мобільність або немоторизований транспорт.

– Інтеграція розумної інфраструктури підзарядки в будинках, у тому числі в багатоквартирних будинках.

Пропозиції можуть бути подані одним заявником або заявниками з однієї прийнятної країни .

Комісія вважає, що пропозиції щодо внеску ЄС у розмірі від 1 до 1,5 мільйона євро дозволять належним чином вирішити конкретні цілі. Тим не менш, це не виключає подання та відбору пропозицій із запитом на інші суми.

Очікуваний вплив 

Пропозиції повинні представляти конкретні результати, які будуть досягнуті діяльністю, і демонструвати, як ці результати сприятимуть впливу на конкретну тему. Ця демонстрація повинна включати детальний аналіз початкової точки та набір добре обґрунтованих припущень і встановити чіткі причинно-наслідкові зв’язки між результатами та очікуваними впливами.

Пропозиції мають призвести до запуску інвестиційної програми енергоефективності та/або відновлюваної енергетики, а також надання масштабованих фінансових рішень для інвестиційних проектів сталої енергетики з особливим наголосом на кошти приватного сектора. Пропозиції, подані за цією темою, повинні продемонструвати, що кожен мільйон євро підтримки ЄС призведе до інвестицій на суму щонайменше 15 мільйонів євро в сталу енергетику у формі підписаних трудових контрактів або інвестиційних контрактів. Якщо проекти спрямовані виключно на інвестиції в житлові будинки, ініційовані інвестиції мають становити принаймні 10 мільйонів євро на кожен мільйон євро підтримки ЄС. Пропозиції також повинні сприяти підвищенню кваліфікації та потенціалу для здійснення подальших інвестицій у сталу енергетику.

Пропозиції повинні кількісно визначати їх результати та вплив, використовуючи показники, передбачені для теми, якщо вони мають відношення до запропонованої діяльності. Вони також повинні запропонувати індикатори, які стосуються запропонованої діяльності. Очікується, що пропозиції не стосуватимуться всіх перерахованих впливів та показників. Результати та вплив слід кількісно визначити наприкінці проекту та протягом 5 років після завершення проекту.

Індикатори для цієї теми включають:

 • Кількість персоналу з підвищеними навичками в організаціях, що просувають проект.

 • Кількість організацій з підвищеною спроможністю здійснювати інвестиції та/або організаційні структури.

 • Кількість прямо та опосередковано створених робочих місць.

Усі пропозиції, подані в рамках цієї теми, також повинні кількісно визначати їхній вплив, пов’язаний із такими загальними показниками для підпрограми LIFE «Перехід до чистої енергії»:

 • Збереження первинної енергії за рахунок проекту в ГВт/рік.

 • Кінцева економія енергії, викликана проектом у ГВт-год/рік.

 • Виробництво відновлюваної енергії за рахунок проекту (у ГВт-год/рік).

 • Скорочення викидів парникових газів (у тCO 2 -екв/рік).

 • Інвестиції в сталу енергетику (енергоефективність та відновлювані джерела енергії), започатковані проектом (сукупно, у мільйонах євро).

Узяти участь

Замовити грант під ключ

Ми допомагаємо оформити та зареєструвати вашу організацію як партнера від України для участі у міжнародних грантових програмах Європейської Комісії.

Можливо, ви захочете самостійно оформляти грантові заявки й на постійній основі отримувати безповоротні грантові кошти на свої проєкти!? А щоб ви навчилися робити це правильно, ми розробили для вас: 

🔴 Онлайн курс з написання грантових проєктів ТУТ

LIFE-2024-CET-PDA