ДО 5 000 000 ГРН НА СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК ГРОМАДСЬКИХ ЦЕНТРІВ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

КОЛИ: до 20 січня 2023 р. о 18:00 за київським часом.

ДЕ: вся Україна

ГАЛУЗІ: юстиція

❗️Ми допомагаємо в оформленні та подачі заявки на цей грант❗️

Замовити оформлення грантової заявки

Для кого

Організація, що претендує на одержання гранту, має задовольняти такі вимоги:

 • бути створеною відповідно до вимог українського законодавства: неурядовою організацією, університетом, міжнародною громадською організацією, організацією місцевого бізнесу, створеними у відповідності до чинних норм цивільного та податкового законодавства юр.особами, бути зареєстрованими відповідними органами української влади та мати добру репутацію;

 • може подати тільки одну концепцію як основна організація в рамках цього запиту;

 • бути спроможною продемонструвати успішний досвід попередньої роботи з реалізації програм розвитку, пов’язаних з пріоритетними напрямками діяльності Програми USAID «Справедливість для всіх»;

 • бути спроможною проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу і мати налагоджені зв’язки з групою(-ами) вигодо набувачів, визначену(-их) в описі програми, що повинно бути відображено у заявці як налаштованість на задоволення інтересів вигодо набувачів;

 • бути спроможною продемонструвати раціональний менеджмент щодо фінансової, адміністративної й технічної політики, наявність внутрішніх процедур й системи внутрішнього контролю, що забезпечує захист активів від шахрайства, нецільових витрат і зловживань, а також на підтримку досягнення програмних мети та цілей. Програма USAID «Справедливість для всіх» має оцінити таку інституційну спроможність до ухвалення рішення про надання гранту;

 • мати мінімальне комп’ютерне обладнання і програмне забезпечення для реалізації проєкту;

 • запропонований проєкт має включати також гендерну складову, у тому числі мати на меті забезпечення рівної участі у реалізації проєкту чоловіків і жінок (але не обмежуватися лише цим).

 • Програма USAID «Справедливість для всіх» розгляне їх разом з заявкою;

 • діяльність за грантовим проєктом може починатися лише після підписання грантової угоди між заявником та компанією «Кімонікс». Витрати, понесені до укладання грантової угоди, не відшкодовуються;

 • організації – переможці конкурсу – подають повну заявку в електронній формі українською та англійською мовами;

 • для будь-яких грантів у грошовій формі (на противагу грантам у натуральній формі) на суму, що дорівнює чи перевищує еквівалент 25 000 дол. США, і за якими не передбачається надання субгрантів, одержувачі зобов’язані повідомити свій номер в Універсальному ідентифікаторі організацій (UEI) станом на момент надання гранту. Якщо заявник вже має номер UEI, він вказує його у заявці. В інших випадках від заявника очікують одержання ним номера UEI до моменту надання гранту. Програма «Справедливість для всіх» надає заявникам допомогу в одержанні номера UEI. Номер UEI можна одержати в режимі он-лайн на сайті https://sam.gov;

 • програма допоможе відібраним на конкурсній основі заявникам у розробці плану маркування й брендингу, який є додатком до грантової угоди;

 • релігійні організації та організації, що представляють місцеві громади, мають рівні можливості одержання фінансування, як передбачено положеннями розділу 302.3.28 Автоматизованої системи директив (ADS), за винятком релігійних організацій, що переслідують дискримінаційні та релігійні цілі, та випадків, коли основна мета, що досягається за рахунок гранту, має релігійний характер.

За програмою USAID «Справедливість для всіх» гранти не надаються організаціям таких категорій:

 • організації, щодо яких було встановлено факт нецільового використання коштів USAID у минулому;

 • політичні партії, утворення, установи, їхні філії та дочірні структури.

Програма USAID «Справедливість для всіх» запрошує до участі в конкурсі всі організації, що задовольняють зазначені вище критерії відбору.

Можливості

В умовах війни Росії проти України ГЦП є одним з механізмів подолання правових, соціальних та гуманітарних викликів через застосування людино центричних підходів до надання послуг в правовій та соціальній сферах та зміцнення спроможності громад до надання таких послуг.

Очікується, що результатом цього грантового конкурсу стане заснування ГЦП в п`яти-семи областях України додатково до тих областей, де ГЦП вже працюють. Перед усім ми очікуємо, що нові ГЦП будуть створені в тих областях, де в них є найбільша потреба, враховуючи правові, гуманітарні та соціальні виклики, які виникли внаслідок повномасштабної агресії Росії проти України.

Крім того, ми очікуємо, що в умовах війни в Україні ГЦП суттєво розширять своє поле діяльності, керуючись тим, що поняття «справедливість для всіх» охоплює багато сфер поза межами сфери юстиції. До таких сфер належать адміністративні послуги (деякі правники називають їх квазі- правові), доступ до освіти та охорони здоров’я, питання безпеки в громадах, соціальні послуги, тощо. В умовах війни як населення (окремі громадяни), так і громади в цілому часто одночасно потребують комплексних послуг. Прикладами є поєднання правової підтримки з психологічною допомогою жертвам та свідкам воєнних злочинів, або поєднання з гуманітарною допомогою правової допомоги громаді, яка постраждала від війни. ГЦП можуть стати саме таким центром надання комплексних послуг у форматі «єдиного вікна».

Можливо, ви захочете самостійно оформляти грантові заявки й на постійній основі отримувати безповоротні грантові кошти на свої проєкти!? А щоб ви навчилися робити це правильно, ми розробили для вас: 

🔴 Онлайн курс з написання грантових проєктів ТУТ

🔴 Посібник “ЯК ОТРИМАТИ ГРАНТ!” Детальніше ТУТ