ДО 4,5 МЛН ГРН НА НАУКОВІ ПРОЄКТИ ДЛЯ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ У ВОЄННИЙ ТА ПОВОЄННИЙ ПЕРІОДИ

КОЛИ: : 31.01.2023, 23:59 за київським часом

ДЕ: вся Україна

ГАЛУЗІ: освіта, наука

❗️Ми допомагаємо в оформленні та подачі заявки на цей грант❗️

Замовити оформлення грантової заявки

Для кого

Учасниками Конкурсу (установа (організація), від імені якої подається заявка на одержання грантової підтримки (далі – заявка) можуть бути заклади вищої освіти та наукові установи державної форми власності.

Подавати заявки мають право колективи авторів проєкту (науковий керівник та виконавці) у складі від 6 до 15 дослідників.

Кількість молодих учених у складі колективу авторів не може бути меншою за 2 особи при колективі авторів від 6 до 10 осіб включно, меншою за 3 особи при колективі авторів від 11 до 15 осіб включно.

Примітка: молодий вчений – вчений віком до 35 років включно, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років включно, який має науковий ступінь доктора наук.

У заявці може бути додатково передбачено залучення до реалізації проєкту до 3 асистентів із числа молодих вчених та студентів, без зазначення їхніх прізвищ; такі асистенти не враховуються як члени колективу авторів проєкту, але необхідність їх залучення (із зазначенням кількості осіб) має бути обов’язково обгрунтована у заявці.

Колектив (автори проєкту) може складатися із вчених, які представляють одну установу (організацію), а також із вчених, які працюють у різних установах (організаціях). Одна фізична особа не може бути представленою більше ніж в одній заявці, поданій на цей Конкурс, та не може бути представлена у заявці на цей Конкурс, якщо вона вже є членом колективу авторів проєкту-переможця (незавершеного та/або нерозпочатого) іншого конкурсу Фонду.

Науковим керівником проєкту має бути вчений, який працює за основним місцем роботи в установі (організації), що подає заявку на участь у Конкурсі.

Науковий керівник та принаймні один виконавець проєкту повинні мати науковий ступінь, отриманий або визнаний в Україні, наукові публікації у періодичних виданнях, що індексуються Scopus чи WoS, та/або наукові монографії (для суспільно-гуманітарних наук) у відповідній галузі знань.

Виконавці проєкту не можуть працювати в закордонній установі за основним місцем роботи.

Можливості

За даним Конкурсом кошти гранту Фонду можуть передбачатися за такими статтями витрат:

1) Прямі витрати:

  • оплата праці;

  • нарахування на оплату праці;

  • матеріали, необхідні для виконання робіт, крім обладнання та устаткування;

  • обладнання та устаткування;

  • витрати на відрядження.

2) Непрямі витрати
Загальний обсяг непрямих витрат (витрат, які прямо не пов’язані з проведенням наукових досліджень і розробок (далі – НДР), але є необхідними для забезпечення повноцінного виконання НДР) не може перевищувати 15% від статті витрат «Прямі витрати» в межах кожного етапу реалізації проєкту. До таких витрат можуть включатись:

  • оплата комунальних витрат, пов’язаних з виконанням НДР;

  • оплата праці та нарахування на оплату праці персоналу, зокрема, працівників фінансових служб, працівників юридичних служб тощо, які будуть задіяні в обслуговуванні Договору. Такі витрати можуть становити не більше 30% від загального обсягу статті витрат «Непрямі витрати».

3) Інші витрати (за необхідності) – витрати, які не знайшли відображення у вищезазначених статтях витрат, але є необхідними для проведення НДР, зокрема витрати на оплату послуг. До даної статті витрат можуть входити витрати на: публікації, отримання патентів, переклад, оренду наукового обладнання, доступ до баз даних, бібліотек тощо.
Примітка: див. “Методичні рекомендації з планування кошторисної вартості проєкту з виконання наукового дослідження (розробки) за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України (до умов конкурсу «Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди»)”.

Витрати за всіма статтями мають бути обґрунтованими.

Можливо, ви захочете самостійно оформляти грантові заявки й на постійній основі отримувати безповоротні грантові кошти на свої проєкти!? А щоб ви навчилися робити це правильно, ми розробили для вас: 

🔴 Онлайн курс з написання грантових проєктів ТУТ

🔴 Посібник “ЯК ОТРИМАТИ ГРАНТ!” Детальніше ТУТ